Monthly Archives: November 2010

Tăng tốc website – p2 [Best Practices for Speeding Up Your Web Site]

Chúng ta cùng điểm qua 7 phương pháp thuộc nhóm máy chủ (server) thường được lập trình viên khai thác để cải thiện tốc độ đáp ứng.

1) Sử dụng mạng phân phối nội dung

Về cơ bản, khoảng cách giữa người dùng – hay chính xác hơn là máy tính mà bạn đang sử dụng – và máy chủ dịch vụ web (web server) có ảnh hưởng đáng kể đến thời gian đáp ứng của các trang web lưu trữ trên web server đó. Việc triển khai nội dung trên nhiều máy chủ “phân tán” về mặt địa lý sẽ giúp tải (load) trang web nhanh hơn so với mong đợi của người dùng. Tuy nhiên, bạn đừng cố gắng thiết kế lại (redesign) ứng dụng web (trang web hay website) hiện có của mình để đưa vào một cấu trúc đã được định sẵn nào đó. Tùy vào ứng dụng, việc thay đổi cấu trúc có thể bao gồm các tác vụ “khó xơi” như đồng bộ các trạng thái phiên làm việc và tạo bản sao cho giao dịch dữ liệu từ các địa điểm máy chủ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nỗ lực giảm khoảng cách giữa người dùng và nội dung (trên các web server) có thể bị trì hoãn, hay thậm chí phá sản, bởi bước cấu trúc lại ứng dụng/website này.

Continue reading Tăng tốc website – p2 [Best Practices for Speeding Up Your Web Site]

Advertisements