Monthly Archives: July 2010

Tăng tốc website – p1 [Best Practices for Speeding Up Your Web Site]

Các lập trình viên trên Yahoo! Developer Network cho biết hiện có khoảng 35 phương pháp, kỹ thuật thường được sử dụng ngay trong khâu thiết kế để trang web “hiện hình” nhanh hơn. Về cơ bản, các “chiêu “ này được phân vào 7 nhóm, gồm Content (nội dung), Server (máy chủ), Cookie, CSS, Java Script, Image (hình ảnh), Mobile (di động), và người thiết kế website sẽ tùy thực tế mà khai thác, kết hợp các kỹ thuật này với nhau sao cho đạt kết quả tốt nhất.

Trong bài này, chúng ta hãy cùng điểm qua 9 phương pháp thuộc nhóm Content và 21 phương pháp còn lại xin được gửi đến các bạn ở kỳ sau.

Continue reading Tăng tốc website – p1 [Best Practices for Speeding Up Your Web Site]

Advertisements